تبلیغات
آموزش رایانه - آموزش اکسل

آموزش اکسل

چهارشنبه 18 آذر 1388 11:31 ب.ظ

نویسنده : حمیدرضا قنبری

ویرایش محتوای سلول :

برای این کار با انتخاب سلول یکی از روش های زیر را انجام می دهیم :

1. 2 بار کلیک روی سلول

2. از نوار فرمول آنرا تغییر دهیم

3. سلول انتخاب و کلید F2 کیبورد

وگرنه محتوای سلول حذف می شود.

---------------------

قالب بندی Formatting

مانند ورد به 2 شکل یا اول تنظیم قالب سپس نوشتن یا ابتدا انتخاب و سپس تنظیم قالب. و از 2 راه : نوار ابزار - منوی Format

نوار ابزار : از منوی View یا راست کلیک در بالای برنامه نوار Formatting را فعال کرده از چپ به راست گزینه های زیر را داریم :

قلم نوشتن / سایز و اندازه فونت (واحد Point) / دکمه Bold توپر / Italic مایل / Underline زیرخط دار / ترازبندی نوشته در سلول (چپ چین - وسط - راست) /

Merge and center ادغام چند سلول انتخابی و نوشتن در وسط آن /

قالب های عددی شامل : پول Currency/ درصد Percent / جداکننده Comma و کم و زیاد تعداد ارقام اعشار /

تنظیم فاصله تورفتگی نوشته از اول سلول /

کادرکشی » چون بصورت پیش فرض کادرهای اکسل در چاپ نمی آید می توان با این دکمه سلول ها را کاردکشی کرد. /

رنگ زمینه سلول ها / رنگ نوشته ها

با زدن فلش سمت راست نوار می توان با گزینه

 Add or remove>Formatting دکمه های نوار را کم و زیاد کرد:

دکمه های اضافه شده عبارتند از :

Auto Format مشابه قالب های آماده در جدول ورد، سبک و رنگ های آماده را برای چند سلول انتخابی می دهد. برای این کار کافیست ابتدا چند سلول را انتخاب کرده، یک قالب برای آنها تعیین و در قسمت دکمه Option مواردی را که نمی خواهیم غیرفعال کنیم مثل رنگ 0 کادر 0 فونت و ... و ok کنیم. برای حذف قالب نیز پس از انتخاب همان محدوده از سلول ها، قالب آخر (None) را می زنیم.

Format Cell قالب سلول ها که در منوی Format نیز وجود دارد.

تغییر اندازه نوشته ها به نسبت (بزرگتر - کوچکتر)

جهت نوشتن » که حالت Right to left آن سبب می شود ارقام فارسی تایپ شود.

جهت شیت » کل برگه را از راست به چپ می کند (حتماً برای لیست های فارسی قبل از نوشتن این دکمه را می زنیم تا فارسی از راست به چپ شروع شود).

 

خصوصیات مهم در اکسل :

1. Auto Complete کامل کردن اتوماتیک

شرایط : فقط ستونی - روی نوشته ها (Text) - پشت سرهم

کاربرد : راحت تر کردن تایپ در ستون هایی که داده های آنها گزینه تکراری فراوان دارد. مثل : جنسیت / تاهل / محل تولد / تحصیلات و ...

هم روی نوشته های فارسی هم لاتین

طرز کار : در یک ستون با تایپ حروف ابتدایی کلمات، اگر آن کلمات در بالاتر تایپ شده باشد، آن کلمه را به ما پیشنهاد می دهد اگر منظورمان همان کلمه است آنرا با Enter تایید می کنیم و دیگر تایپ نمی کنیم و گرنه به نوشتن کلمه ادامه می دهیم.

نکته : اگر چند کلمه با آن حروف شروع شده باشد، منتظر تایپ اولین حرف غیرتکراری آنها می شود تا آن مورد را پیشنهاد دهد.

مثال : تهران - تبریز /// اصفهان - اهواز

نکته : اگر بخواهیم حتما فاصله در بین داده های ستون بیاندازیم و این خاصیت را از دست ندهیم، باید در آن سلول از ' استفاده کنیم.

روش دیگر اجرای این خاصیت :

روی سلول موردنظر راست کلیک کرده، گزینه Pick را زده و از لیست موردمان را انتخاب کنیم.

 

2. AutoFill پرکردن اتوماتیک

شرایط : هم روی نوشته (کپی) - ارزش ها (ادامه) - فرمول ها و توابع (بسط و گسترش) - فارسی و انگلیسی - سطری و ستونی - فاصله هم قبول

کاربرد : برای کپی کردن متن یا ارزشی در سلول های مجاورش به تعداد بالا - برای انجام 1 بار تابع یا فرمول و سپس تعمیم آن روی بقیه - راحت کردن کار و سریعتر انجام شدن تایپ.

طرز کار :

الف) روی نوشته (Text) : کافیست نوشته ها را انتخاب کرده و مربع پایین آن سلول ها را درگ کنیم به هر 4 سمت (بالا - پایین - چپ یا راست) آن نوشته ها به سرعت در سلول های مجاور کپی می شود.

این کار برای یک سلول ارزش نیز جواب می دهد.

ب) روی ارزش ها (Value) : کافیست 2 سلول دارای ارزش

(عدد - پول - تاریخ - ساعت - درصد) را انتخاب کرده و مربع پایین آن دو را بکشیم، اکسل رابطه جمع یا تفریق آنها را بدست آورده و آن را تا جایی که بکشیم بسط و گسترش می دهد.

1و2و...

1و3و...

2و4و...

100و98و...

نکته : اگر 2 خانه و یک سلول خالی را نیز انتخاب کنیم، آن سلول خالی را نیز بسط می دهد.

نکته : اگر 3 سلول انتخاب شود و آنها را بسط دهیم، اگر 3 سلول متوالی یا دارای فاصله یکسان باشند، مشکلی ندارد و مشابه 2 سلول است اما اگر3سلول با فاصله های مختلف انتخاب شود، بسط آنها فایده ای ندارد.

مثال : 1و2و3و...

1و2و4و *

----------------- تنظیمات Autofill Options

بعد از انجام بسط علامتی در انتهای بسط به شکل      مشاهده شده که دارای گزینه های زیر است :

Copy فقط کپی داده ها

Fill بسط هم ارزش ها هم قالب

Fill Formatting بسط فقط قالب

Fill Without Formatting بسط ارزش ها بدون قالب  

نکته : موردهای تاریخ و زمان گزینه های دیگری به این تنظیماتشان اضافه می شود از جمله : روزانه / ماهیانه / سالیانه ...

ج) این خاصیت روی فرمول ها و توابع :

انجام محاسبات روی یک سطر (رکورد) و تعمیم آن برای بقیه سطرها.

کافیست فرمول را نوشته سپس با کشیدن مربع پایین آن، مشابه قبلی ها فرمول را بسط دهیم.

مثال : نمره در واحد دانشجو برای 1 نفر و بسط آن برای 100 نفر

د) موارد استثنایی و خاص :

مواردی مثل ایام هفته (هم فارسی هم لاتین) و ماه های لاتین جز آن دسته از داده هایی هستند که خود دارای دنباله خاصی هستند و با نوشتن یک مورد و کشیدن مربع پایین آن سلول بقیه آنها را درج می کند. مثال : may , ...

sunday , ...

شنبه و ...

 

خاصیت 3 : Quick Sum جمع سریع

با انتخاب یکسری سلول که دارای ارزش هستند می توان جمع آنها را در سمت راست نوار وضعیت مشاهده کرد. با راست کلیک در این قسمت می توان تابع مورد نظر را تغییر داد که عبارتند از :

None هیچی

Average میانگین

Count تعداد سلول های پر

Count Nums تعداد سلولهای دارای ارزش (عدد)

Max حداکثر

Min حداقل

Sum جمع

این قسمت فقط حالت اطلاع رسانی و مشاهده را دارد.

نکته : تنها تابع Count تعداد نوشته ها را نیز می شمارد و بقیه توابع مربوط به اعداد و ارزش ها می باشند.

 

خاصیت 4 : Auto Sum جمع اتوماتیک

جواب همان توابع قبلی را در یک سلول نشان می دهد.

به 2 روش :

الف) داده ها انتخاب و علامت سیگما باز و تابع موردنظر را تعیین می کنیم. در این روش همیشه در سلول آخر برای ما جواب را نشان می دهد.

ب) ابتدا سلول مقصد (سلول جواب) انتخاب سپس تابع مورد نظر را از علامت سیگما در نوار استاندارد تعیین کرده که شامل :

جمع - میانگین - تعداد - حداکثر - حداقل و توابع دیگر ...

سپس تعدادی از سلول ها را (مجاور) به ما پیشنهاد می دهد، اگر درست است آنرا با Enter تائید وگرنه خودمان روی سلول های موردنظر برای آن تابع درگ می کنیم.

آدرس دهی Addressing

کاربرد : در فرمول ها و توابع و هرجایی که نیاز به رجوع (Refer) به محتوای سلول ها داریم نه داده های ثابت. خوبی استفاده از آدرس اینست که خاصیت برزورسانی و تغییر را دارد. یعنی با تغییر اعداد جواب فرمول یا تابع عوض می شود.

3 نوع آدرس دهی داریم :

1. نسبی Relative » در این آدرس دهی نام سلول ها به همان شکل یعنی نام ستون و شماره سطر ظاهر می شود مثلاً A5

یا محدوده B3:E10 یا a1+a2=

اگر جواب فرمول با آدرس دهی نسبی را کپی کنیم نسبت به جایی که paste می شود جواب عوض می شود.

از این نوع آدرس دهی در پروژه ها و نوشتن فرمول روی یک رکورد و بسط آن برای بقیه استفاده می شود.

2. مطلق Absolute » همان طور که از نام این شیوه آدرس دهی مشخص است، به صورت مطلق و ثابت روی محتوای سلول ها اشاره دارد و در آن به صورت قراردادی قبل از نام هر ستون یا شماره هر سطر یک علامت $ می گذاریم.

مثال : 1$b$ فقط خانه b1

نکته : برای زدن آدرس مطلق می توان آدرس ها را کامل نوشت یا اینکه ابتدا روی سلول ها کلیک کرده تا خود اکسل آدرس نسبی آنها را بزند سپس به آن $ اضافه کرد.

نکته : جواب فرمولی با آدرس مطلق در صورت کپی شدن نیز خود را حفظ و ثابت نگه می دارد.

3. ناقص - ترکیبی » در این شیوه آدرس دهی که ترکیبی از نسبی و مطلق است سطر یا ستونی که داده های آن همواره به جای ثابتی اشاره می کند دارای علامت $ (مطلق) می باشد و نسبی ها علامت خاصی ندارند.

مثال : جدول ضرب که در آن شماره سطر و نام ستونی که اعداد اصلی برای ضرب روی آنها قرار دارند ثابت است و باید قبل از آنها از علامت $ استفاده کرد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -